111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ผู้ร่วมเขียน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะจาริกบุญจารึกธรรมนำโดยท่านพระครูภาวนาวราลังการ ได้พาคณะจำนวน ๒๒ ชีวิตไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์ซเวดากอง สำนักวิปัสสนามหาสี และที่อื่นๆ ซึ่งทุกคนที่ไปได้มีโอกาสทำบุญให้ทาน กราบไหว้บูชา อธิษฐานขอพรตามความเชื่อของแต่คน และที่สำคัญท่านพระอาจารย์ได้เน้นให้พวกเราได้นั่งกรรมฐานเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาซึ่งถือว่าเป็นบูชาที่มีอานิสงส์มากพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ ในครั้งนี้คณะได้ไปทำบุญยังสำนักมหาสีสยาดอที่หลวงพ่อใหญ่ท่านเคยพำนักอยู่ พระอาจารย์ได้เล่าประวัติหลวงพ่อใหญ่และอาจารย์ของท่านคือท่านพระอาจารย์มหาสีสยาดอ อันเป็นต้นตำหรับการปฏิบัติสติปัฏฐาน๔ แนวพอง-ยุบ พร้อมกันนั้นทุกคนได้นั่งปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านสอนเพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา และนำชมพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของท่าน เดินชมสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป สมควรแก่เวลาจึงเดินทางมาขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย การเดินทางในครั้งนี้ทุกคนได้รับบุญและอิ่มบุญไปตามๆ กัน ในนามของทางวัดภัททันตะอาสภารามจึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน และขอนำบุญมาฝากทุกๆ ท่าน ขอทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกัน สาธุ...